Pravidla klanu

Vstupní požadavky:

– Platí i pro již přijaté –

1. Slušné chování a pohodová povaha
Nechceme v Klanu vulgární či jinak nevhodně vystupující lidi. Za „teplé lidské slovo v zápalu boje“ vás nikdo kárat nebude.

2. Minimální požadovaná věková a herní hranice
věk 15+  Úroveň tanku v době přijetí nerozhoduje (limit pouze při opuštění Kadetky, vis text níže)

3. Aktivita ve hře
Požadujeme maximálně vstřícný a kreativní přístup ke hře i k dění v klanu. Bereme ohled na pracovní či jiné osobní aktivity. S tím, že klanové aktivity, jako je CW nebo ESL liga a Tréninky, jsou upřednostněny před „hrou na vlastní triko“

4. Aktivita na webové stránce
Požadujeme minimálně jednou za den shlédnutí klanové webové stránky, včetně klanového fóra, aktivní přístup k debatám a svědomité vyplňování omluvenek. Vyplněný profil, včetně fotky je samozřejmostí. Registrace do ESL taktéž.

5. Aktivita na Team Speaku + Mikrofón
Podle potřeb akcií klanu (CW, ESL, Trénink, a další) je účast na klanovém TS povinná, jinak až od 18:00 a to pro všechny, v tu dobu ve hře on-line členy, včetně členů se slabšími tanky. Mimo tuto dobu budeme rádi, když se budete na TS budete ukazovat častěji i bez ohledu na klanové aktivity.

Dodatky:

Podáním přihlášky ztvrzujete, že jste tento text četli, souhlasíte s jeho obsahem a zavazujete se k jeho dodržování. Neznalost vstupních pravidel neomlouvá.

Přihláška, která byla pozitivně vyřízena, bude ponechána na webu týden od konečného souhlasného verdiktu. Když na ni její zadavatel nebude reagovat, bude považována za neplatnou a uložena v klanovém archivu starých přihlášek. Jedinou výjimkou jsou vážné důvody, proč žadatel nemohl včas reagovat.

6. Jak přijímáme člena

1.CSTR přijímá členy v dvoustupňovém řízení doplněném praktickou zkouškou.

6.a:
Adept na členství splňující vstupní požadavky bodů 1-5 včetně dodatků. Může buď podat přihlášku a naší náboráři si ho ve hře kontaktují, nebo ve hře kontaktovat naše náboráře, kteří ho dále budou instruovat o dalším postupu.
V případě kladného vyjádření náborářů dostane žadatel hodnost Kadet a pokračuje do druhého stupně náboru.

6.b:
Po přijetí se rozbíhá zkušební doba v délce jednoho měsíce (30 dnů), během které Kadet musí prokázat své kvality, ochotu hrát, ochotu účastnit se klanové aktivity všeho druhu, navštěvovat fórum, TeamSpeak3 a tak dále. Vlastním kreativním aktivitám se meze nekladou, naopak, ukáží Kadetovy schopnosti. V den dokončení kadetky musí Kadet vlastnit alespoň jeden tank X úrovně.
Pokud po této lhůtě prokáže, že bude pro klan přínosem, bude přijat za právoplatného člena. Pokud tomu tak nebude, bude vyloučen z klanu. Flákače nepodporujeme.

7. Vyloučení člena z klanu

Toto je provedeno pouze v krajním případě, kdy selžou všechny dostupné možnosti nápravy či domluvy s takovým členem který nesplňuje pravidla klanu.
Návrh na vyloučení podává člen vedení klanu.
Návrh na vyloučení z klanu musí být na fóru „pověšen“ minimálně 48h. Členové klanu jsou povinni udat pouze důvody, proč by neměl být člen vyloučen. Taktéž navrhovaný se smí bránit proti tomuto aktu.
Pokud jsou vzneseny námitky rozhoduje o vyloučení člena, po pečlivém a nestranném zvážení argumentů obou stran, vrchní velitel klanu.
Pokud návrh není nikým připomínkován, je navrhovaný vyloučen z klanu ihned po uplynutí 48 hodin.

Výjimky: 

Hráč může být vyloučen okamžitě z těchto důvodů:

– Vynášení taktických informací o CW, ESL atd. (pouze s důkazy)
– Nezvladatelné a hrubé chování na TS, Fóru nebo ingame chatu. (po důrazném upozornění)
– Nepravdivě vyplněná přihláška