Listopad/November – Na Vrcholku Stromu/Top of the Tree

November Top of the Tree

Listopad Na Vrcholku Stromu – AMX 13 105

  1. Rheinmetall Panzerwagen (3323 votes [17.87%])
  2. T-100 LT (5243 votes [28.19%])
  3. Sheridan (3084 votes [16.58%])
  4. AMX 13 105 (6948 votes [37.36%])