OBI bylo 1CSTR rozdrceno

OBI dostalo od 1CSTR na prdel

Obchodní řetězec OBI 🙂 nechtěl vyjednávat, tak jsme byli nuceni je taktéž s naprostou převahou rozdrtit.

Klan OBI má průměrné WN7=1409, tedy jde o poměrně silnější klan, než je náš, což opět potvrzuje, že poslouchání příkazů velitele a jeho správné načasování rozhoduje bitvy větší měrou, než je WNko 🙂