Klanovky

Jak náš ó-nejmocnější zdůraznil, je třeba, pokud jste online ve hře, účastniti se CW. Pokud budeme opět míti území, bude na jeho ubránění bezpodmínečně nutné, aby se složilo v jednu chvíli 30 lidí. Navíc aby tito lidé měli desítky a navíc ještě použitelné. Pokud tomu tak nebude, bude území vypleněno a opuštěno. Pokud tomu tak bude, tedy bude možné jej udržet, potom bude třeba, aby 2/3 týmu, který území vyjezdil, hned po ukončení CW odsouhlasili, že území chtějí držet i za předpokladu, že se to bude jevit jako strategicky nevýhodné a že na jeho obranu další den dorazí. Pokud lidé z tohoto týmu opustí TS a nebudou během rozhodovací chvilky, která trvá jen pár minut než skončí tah, a nebude alespoň 10 lidí, kteří zůstali na TS a mají stejný názor, velitelé nebudou na názor zbytku moci hleděti. Vrchní velitel má vždy právo veta.